Matemàtiques
Estadística i probabilitat
Una altra vegada els nostres amics Troncho i Poncho ens ajuden. Aquesta vegada amb el tema de l'estadística i la probabilitat
Proporcionalitat i percentatges
Vols saber que ens conten en Troncho i en Poncho 


El número pi
Per ajudar a la comprensió del què és el número pi pots mirar aquest vídeo

Àrees
En Troncho y en Poncho segueixen ajudant-nos!! Ara amb les àrees dels polígons


Potències i rels


En Troncho y en Poncho ens conten què són les potències

Múltiples i divisors
Per millorar els teus coneixements sobre múltiples i divisors pots usar aquest enllaç o també aquest altre

I en aquest altre enllaç trobareu exercicis de descomposició factorial
Operacions combinades
Per recordar com se fan les operacions combinades pots fer servir aquest enllaç o també aquest altre


Blocs de MatemàtiquesSi voleu saber com explicar matemàtiques amb fotografies, clicau en aquest enllaç


                             
Títol: Divisió dolça                                                            Títol: Un set per la set
Autor: Clara de Pouplana Xarrié                                      Autor: Adrián Diaz Mesa

                                
Títol: Mar de 180º                                                   Títol: Cilindre suportat per un angle de 45º  
Autor:  Pia Martínez                                                       Autor: Júlia Subia Surià  
Un repàs de divisions

Si vols practicar divisions aquest enllaç t'ajudarà


Decimals

Per practicar decimals clica en aquest enllaç
Heu de cercar les activitats "Matemàtiques 6è de primària" de Juan Martínez González, i triar les corresponents a decimals

Fraccions

Problemes amb fraccions
Practica el raonament de problemes amb aquest enllaçEn Troncho i en Poncho ens ajuden amb les fraccions


I amb el Grup Interface podrem practicar fraccions i altres temes de matemàtiques

Mínim comú múltiple


Com trobar el MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE d'una manera fàcil

Nombres naturals i enters
Aquests dos personatges ens explicaran què són els nombres naturals i els enters

L'escala dels mapes i plànols
Amb aquest vídeo podràs aprendre què és l'escala dels mapesDivisions per tres xifres
Divisions per tres xifres


Mesures: Unitats de massa i capacitat


Per practicar amb les unitats de massa clica en aquest enllaç i en aquest altre


Numeració romana i egípcia

Vols saber com s'escriuen els números romans? I els egipcis? En aquest altre enllaç també podeu trobar mes informació. O fins i tot fer un petit joc. O seguir practicant.

I si vols veure un vídeo sobre el sistema de numeració egípcia clica aquí

Tema 1: Nombres naturals

Aqui hi ha la presentació-resum del tema 1


Nombres naturals, suma i resta
"Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3... , 19, 20, 21, 22, ..., 1059..., un milió ..., que es poden usar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra ℕ (\mathbb{N}).
Alguns matemàtics (especialment els de teoria de nombresprefereixen no reconèixer el zero com un nombre natural, mentre que uns altres, especialment els de teoria de conjuntslògica i informàtica, tenen la postura oposada."

La història dels nombres:
http://xtec.cat/~jjareno/calculus/


 Com s'escriuen els nombres en català.
- Fés clic sobre aquest enllaç: http://www.dilc.org/numeros.php
Tema 10: Mesures

Recursos per les unitats de LONGITUD
Tema 9: Nombres enters i coordenadesUn enllaç on en Troncho i en Poncho ens expliquen  el tema

Activitats de Matemàtiques del grup InterfaceAltres enllaços interessants per repassar el que ja sabem.
Enllaç 1
Enllaç 2
Enllaç 3
Enllaç 4
Enllaç 5Tema 3: Rels quadrades i potenciesI aquí teniu uns enllaços a pàgines web per treballar el tema que farem ara.


Tema 2: Múltiples i divisors

Una presentació molt aclaridora


Activitat matemàtica

Multiplicar és divertit! (Clicau aqui)
TEMA 10
TEMA 12

Repassam les figures planes


Polígons 2

Aprenem a construir triangles amb el compàs.


TEMA 14
Cossos geomètrics

Edu 365 Cossos geomètrics


Enllaç 1

Enllaç 2

Enllaç 3

Graella model de Càlcul mental

Distintes fórmules per calcular les àrees d'algunes figures geomètriques.

L'àrea del cercle La seqüència de Fibonacci i la geomtetria la natura

MESURES TRADICIONALS DE LES ILLES BALEARS
  http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares/mate1i/mate1i.htm

  http://www.thatquiz.org/es-e/matematicas/fracciones/reducir/

  http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosGeogebra/fraccions/equivalents2.html

  http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosjclic/matematiques/cs/fraccio.htm

  http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/cs/fraccio_nombre_2.swf

  CENTMAT
  Què, uns truc de màgia algebraica? Aquí baix trobareu l'enllaç per anar a la pàgina web del CentMat.

  http://www.xeix.org/-Activitats-al-CentMat-  CRITERIS DE DIVISIBILITAT  MÚLTIPLES I DIVISORS
  Aquí teniu un parell d'enllaços a pàgines web per treballar els múltiples i divisors.

  Troba els múltiples:
  http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud04/1/01.htm


  http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplosydivisores_p.html
   
  http://www.genmagic.org/mates1/md1c.swf

  I aquí en teniu un JClic.
  Sort!

  ESTADÍSITICA I PROBABILITAT

  Clicant sobre els següents enllaços trobareu diferents activitats per treballar aquest tema de matemàtiques.

  Esperam que en tregueu tot el suc!

  http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=44&Itemid=154  CLASSE D'ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
  Maria Magdalena Crespí

  Na Maria Magdalena Crespí ens ha vengut a fer una presentació sobre estadística i probabilitat. És una experta en aquests temes, vàrem aprendre molt! Així també poguérem repassar aspectes que ja havíem vist a Matemàtiques, com els gràfics, la mitjana aritmètica, la moda...  PERCENTATGES

  Aquí teniu un enllaç per anar practicant el càlcul de percentatges. Esperam que vos serveixi de molt!

  http://www.genmagic.org/mates3/perc1c.swf